Podrška za SEEcult!

U vreme kada kulturna produkcija – kako i ona koja spada u domen mejnstrima, tako i ona koja nastaje na nezavisnoj sceni – nezapamćeno trpe pod naletom neoliberalnih mera štednji i talasu konzervativizma koji njih prati, SEEcult je važan prostor u kome se sistematično i ozbiljno mapiraju relevantni kulturni sadržaji. Upravo zato što je takav prostor nužan prostor odbrane od duha vremena u kom živimo, ogromna bi bila šteta ako bi takav prostor nestao i zato je nužno da budemo solidarni i da pružamo podršku jedni drugima.

Liceulice vrlo dobro zna kako je to biti na ivici opstanka i najiskrenije se nadamo da će SEEcult, kao što smo mi prošle godine, uspeti da preživi ovu najveću krizu u kojoj se do sad našao, kao i da će se pronaći neko trajnije rešenje za nastavak rada ove važne i značajne redakcije.

Redakcija LICEULICE

 

APEL ZA ODBRANU DOSTOJANSTVA I PRAVA NA RAD SAKUPLJAČA SEKUNDARNIH SIROVINA

U Novom Sadu, Beogradu, Srbiji, 22. juna 2017.

Mi, dole potpisane organizacije i udruženja, najoštrije osuđujemo angažovanje privatnih preduzeća, od strane Javnog komunalno preduzeća „Čistoća“ , na poslovima fizičkog obezbeđivanja komunalnih kontejnera za smeće u Novom Sadu.

Ova mera usmerena je na sprečavanje neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina da sakupljaju reciklabilni otpad iz komunalnih kontejnera na teritoriji Novog Sada, čime ekonomski najranjiviji članovi i članice našeg društva obezbeđuju osnovnu egzistenciju za sebe i svoje porodice. U borbi za goli opstanak, u Srbiji 30.000 neformalnih sakupljača obavlja društveno koristan posao sakupljanja otpada za reciklažu i odgovorno tvrdimo da je najveći  napredak u ovoj oblasti Republika Srbija ostvarila zahvaljujući njihovom radu.

Prema podacima Srpske asocijacije reciklera ambalažnog otpada preko 80% količina koje recikliraju domaće fabrike za reciklažu PET boca dolazi od neformalnih sakupljača, dok javna komunalna preduzeća sakupe samo 1% otpadnog starog papira koji se reciklira u Srbiji. Ova statistika najbolje pokazuje stanje u oblasti upravljanja otpadom i u kojoj meri su lokalne samouprave, komunalna preduzeća, nadležna Ministarstva, kompanije dužne da primenom načela „zagađivač plaća“ i obezbede ulaganja u sistem za odvojeno sakupljanje otpada za reciklažu, zakazale u primeni ekoloških zakona i strategija donetih još 2009. godine.

Bez obzira na činjenicu da je Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o komunalnim delatnostima definisano da vlasništvo nad komunalnim otpadom odloženim u namenske kontejnere pripada javno komunalnom preduzeću, ovaj čin je atak na zdrav razum građana Novog Sada i Srbije i sa stanovišta humanosti predstavlja beskrupulozno kršenje ljudskih prava, a sa stanovišta ekonomije nerazumnu odluku da građani i građanke javnim novcem plaćaju privatnoj kompaniji uslugu sumnjive svrhe.

Upozoravamo da 70% sakupljača čine pripadnice i pripadnici romske nacionalne manjine, kojima je usled velike stope nezaposlenosti, loših uslova života i etničkih predrasuda otežano da nađu zaposlenje u zajednici u kojoj žive, čime im je ugroženo osnovno ljudsko pravo, zagarantovano Ustavom u članu 60 – pravo na rad.

Solidarno iskazujemo podršku ljudima koji nisu u mogućnosti da na drugačiji način prehrane svoje porodice i uključe se u legalne tokove rada i koji ne ostavaruju ni minimum radnih prava. Smatramo da je njihov rad legitiman i društveno koristan, i stoga mora u svim aspektima postati legalan. Sakupljači sakupljajući otpad za reciklažu deluju za dobrobit svoje zajednice, prehranjuju svoje porodice, troše zarađen novac u komšijskim radnjama, plaćaju struju, vodu, školovanje svoje dece, učestvuju u ekonomskom oporavku svoje zemlje. U ovom trenutku sakupljači predstavljaju zamajac cirkularne ekonomije u Srbiji obezbeđujući stvaranje nove vrednosti iz otpada i umanjujući neospornu štetu koju čini njegovo odlaganje u životnu sredinu.

Apelujemo na nadležne organe na lokalnom i republičkom nivou da uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u Srbiji mora biti zasnovano na principima ekološke, socijalne i ekonomske održivosti, zaštite životne sredine i “Povelje o Zemlji” kao deklaraciji o osnovnim društvenim principima napretka čovečanstva u 21. veku.

Nagomilani problemi u prikupljanju i odlaganju otpada u Novom Sadu, ali i šire, moraju biti rešenim efikasnim radom svih nadležnih službi, komunalne policije i komunalnih preduzeća koji imaju sva potrebna ovlašćenja i kroz dijalog sa svim učesnicima u procesu prikupljanja sekundarnih sirovina, kako bi se obezbedilo poštovanje ljudskih prava i našlo alternativno, legalno i stabilno rešenje za zaposlenje neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina.

Upozoravamo da prenos ovlašćenja na privatne agencije za usluge fizičkog obezbeđenja i davanje slobode da procenjuju ko je “sumnjivo lice” i prava da mu ograniče slobodu kretanja, daleko prevazilazi do sada poznatu praksu i ostavlja ogromnu mogućnost za zloupotrebu i diskriminaciju.

Imajući u vidu sve iznete argumente koji govore u prilog velikom značaju sakupljača za reciklažni sektor, životnu sredinu i zajednicu uopšte, smatramo da pitanje njihovog položaja unutar sistema za upravljanje komunalnim otpadom nije puko “tehničko pitanje” koje se tiče samo JKP “Gradska Čistoća Novi Sad”, već je važno političko pitanje. Stoga pozivamo Vladu Republike Srbije i nadležna Ministarstva da prepoznaju interes svih građana i građanki Države Srbije da grade svoju budućnost na principima solidarne i cirkularne ekonomije i da pokrenu proces inkluzije neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina, jer smo kao društvo odgovorni da obezbedimo zdravu i sigurnu budućnost kako njihovoj, tako i našoj deci.

Potpisnici apela:

Republički sindikat sakupljača sekundarnih sirovina
Srpska asocijacija reciklera ambalažnog otpada
Inženjeri zaštite životne sredine
Građanske inicijative
UG Bajsologija
Magazin LICEULICE
Smart kolektiv
Roma Koperativa, Niš
Udruženje romskih studenata/ Ћидипе е Рромане Студентоненго
Mladi istraživači Srbije
Inicijativa za demokratske tranzicije
Društvo mladih istraživača, Bor
Ekološki pokret “Bela breza” Kruševac
OKZ Roma Romanipen
NVO Porečje – Vučje
Dobri ljudi, Valjevo
Ekološki pokret “Moravski orašak” Trstenik
Zrenjaninska omladinska razvojna organizacija – ZORO
Levi samit Srbije:
PARISS, Kragujevac, Jagodina i Sjenica
UG Solidarnost, Subotica
Centar za politike emancipacije, Beograd
Kontekst kolektiv, Beograd
Forum Roma Srbije
STRIKE, Novi Sad
Društveni centar Oktobar, Beograd
Zrenjaninski Socijalni Forum, Zrenjanin
Zelena omladina Srbije
ŽINDOK
Udruženje za radna prava žena „Roza“, Zrenjanin

sakupljac

 

U susret LICEULICE nedelji

Poslednje nedelje juna, na različitim lokacijama u Beogradu obeležićemo Liceulice nedelju, koja je uvek dobra prilika da bacimo novo svetlo na naše prodavce i na rad samog fonda. I ovaj put biće raznovrsnih programa, od poznatih ličnosti i kompanija koje će se pridružiti prodavcima na ulici, preko tribine povodom novog broja, do centralne proslave u neformalnom Kulturnom centru Kvaka 22, uz kreativno učešće prodavaca u ulozi pesnika i DJ-eva.

Kao i prethodnih godina, u okviru Liceulice nedelje, koja će biti održana od 26. do 30.juna, nastojimo da animiramo što više poznatih ljudi da se jedan dan okušaju kao prodavci, zajedno sa redovnim Liceulice prodavcima, koji će im služiti kao vodiči i pomagači. Direktnom podrškom afirmisanih glumaca/novinara/sportista ili drugih „lica sa ekrana“, doprinosimo smanjivanju stigme prema marginalizovanim grupama, i pokazujemo kako svaki pošten posao dobar i dostojanstven. Ovaj put, prodavcima će se pridružiti glumac Ivan Tomić, koji je nedavno svoju nagradu za najbolji karaoke nastup donirao upravo našem udruženju, aktivistkinje iz Rekonstrukcija ženskog fonda, i drugi.

U okviru Liceulice nedelje organizujemo i tribinu posvećenu pitanjima vezanim za uslove rada danas, što je i tema novog, 37. broja magazina. Tribina će biti održana u baru Kaste, u utorak 27. juna od 19h, a učesnici su Bojana Tamindžija, novinarka portala Mašina, Maja Krek, aktivistkinja društvenog centra Oktobar i Marko Aksentijević, aktivista Ministarstva prostora.

Centralni događaj Liceulice nedelje odigraće se u neformalnom Kulturnom centru Kvaka 22, u četvrtak, 29. juna od 19h. Na njemu ćemo podeliti tradicionalne nagrade za najuspešnije prodavce, predstavićemo novu Štenderaj  kolekciju majica, koje će moći da se kupe po specijalnim cenama, a posebno smo ponosni što ćemo predstaviti naše prodavce u drugom svetlu. Budući da već neko vreme na stranicama magazina objavljujemo poeziju naših prodavaca, među kojima su Nikola Repec, Svetlana Petrović i mnogi drugi, na Liceulice proslavi oni će imati priliku da je čitaju rame uz rame za afirmisanim i cenjenim pesnicima i pesnikinjama. Jedan od naših najpoznatijih prodavaca, Milutin Savić Milutko, još jednom će se oprobati kao DJ zajedno sa Liceulice timom.

Liceulice nedelja biće i odlična prilika da se informišete o svim programima podrške koje nudimo prodavcima, kao i o raznim načinima na koje možete podržati naš rad.

*Pratite naše društvene mreže za nove detalje i svakodnevne informacije o svim akcijama i lokacijama u narednoj nedelji.

LUL-nedelja_page-cover

Borbeni, prkosni i solidarni i u 2017!

LICEULICE tim vam želi srećne praznike i poklanja novogodišnji kalendar
sa željama prodavaca za naše zajedničke velike i male korake u 2017. godini!

image003

[Uputstvo: skinite pripremljen fajl za štampu sa linka ispod, odštampajte i okačite na zid u kancelariji, na frižider, u radnoj sobi, na oglasnu tablu ili bilo koje drugo mesto koje će svaki dan da vas podseća na to da i u 2017. svakog dana budete borbeni, prkosni i solidarni.]

liceulice_kalendar-2017_a3_print

Praznični pokloni iz dobrih razloga

Novogodišnje i božićne praznike svi željno iščekujemo. Da bismo ih učinili lepšim za što veći broj ljudi, udružili smo snage sa Kupindom. Predstavljamo vam “Poklone iz dobrih razloga“! Ove jedinstvene poklone možete naručiti u posebnoj kategoriji na Kupindu i svakim novim darivanjem usrećiti ne samo onoga kome je pokon namenjen, već još najmanje jednog korisnika usluga organizacije Liceulice.

liceulice-featured

Koga usrećujem kupujući Poklone iz dobrih razloga?
Pre svega, korisnike usluga organizacije Liceulice – ulične prodavce Marka, Davida, Milutina, Nacu, Mirka, Iliju i mnoge druge.
Zatim brojne dizajnere i poznate ličnosti koje su se do sada uključile u rad i pružile podršku programima Liceulice – Aleksandru Ninu Knežević, Vladimira Stevanovića, Bratislava Milenkovića, Aleksandra Sašu Škorića, Sanju Stojkov, Vanju Vikalo Linnch, Nikolu Puzigaću, jachim.993, Branka Bobića, Andreu Boroš, Janu Vuković, Moniku Lang, Tanju Stevanović i mnoge druge.
I naposletku, sebe i svoje najbliže kojima je poklon namenjen, jer znaju da su deo veće priče, priče koja vraća nadu u bolje sutra za sve nas.

Kako sve mogu da se uključim?
Kupovinom bilo kog od poklona iz dobrih razloga  Liceulice ostvaruje prihod od koga finansira svoj dalji rad. Tokom godine, individualnim i korporativnim donatorima na raspolaganju su: pretplata na magazin „Liceulice“, kupovina nekog od aktivističkih proizvoda (majice, godišnji kalendar za 2017, magneti) i individualne i korporativne donacije.

Uključite se još danas, donirajte u skladu sa svojim mogućnostima, i pomozite nam da zajedno stvaramo bolje društvo za sve!

Zahvaljujući vašoj podršci svakim danom sve više naših građana i građanki može da računa na siguran izvor prihoda, psiho-socijalnu i ekonomsku pomoć.