Poseta Muzeju Banjičkog logora

Kulturni centar Rex i Fond B92 organizovali su u četvrtak, 13. jula posetu Muzeju Banjičkog logora uz stručno vođenje od strane kustosa muzeja. Poseta je deo projekta FAŠIZAM, MUZEALIZACIJA I EDUKACIJA DANAS koji za cilj ima ponovno aktualizovanje tema fašizma i fašističkih pokreta u domaćoj javnosti.

U trenutku kada ne samo kod nas, već i širom sveta jačaju sve radikalniji desničarski pokreti, mahom podstaknuti mržnjom prema migrantima, ali i svima koji su „drugačiji“, razgovor o fašizmu čini se izrazito važan. Projekat FAŠIZAM, MUZEALIZACIJA I EDUKACIJA DANAS kroz različite akcije koje uključuju predavanja, seminare, istorijske časove, studijske posete, vođenja kroz izložbe, pokušava da osvetli mehanizme fašizacije društva, ali i njegove kasnije prezentacije u načelno mirnodopskim vremenima. Kako se navodi na fejsbuk iventu, cilj projekta je: „pregled, dokumentacija i kritička analiza aktuelnih praksi muzealizacije i istorizacije fašizma kao i oficijelne edukacije o istorijskim i savremenim oblicima fašističkih ideologija i pokreta. Projekat je posredno namenjen objedinjavanju, sažimanju i primeni naučnih, umetničkih i aktivističkih praksi i znanja koja su se razvila u periodu skorašnje reafirmacije neofašističkih i „postfašističkih“ ideja, ideologija i politika na evropskoj i svetskoj političkoj i kulturnoj sceni“.

Banjički logor bio je najveći koncentracioni logor na području okupirane Srbije. Osnovan od strane nemačkih okupatora u julu 1941., logor je bio namenjen svima koji su se protivili i pružali otpor nemačkoj okupaciji Srbije, među kojima je najveći broj logoraša pripadao Narodnooslobodilačkom pokretu. Pored pripadnika NOB-a, u logor su masovno odvođeni i Jevreji i Romi. Iako konačan broj žrtava nije poznat usled uništavanja dokaza, Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, utvrdila je da je do aprila 1944. godine ubijeno 8,756 zatočenika. Godine 1984. Banjički logor je proglašen za spomenik kulture.

Muzej Banjičkog logora posvećen je sećanju na žrtve nacističkog terora tokom Drugog svetskog rata. Prva postavka otvorena je 1969., a nakon novih istraživačkih rezultata iz 2001. godine, postavka je značajno izmenjena i dopunjena. Kao prepoznatljiv deo muzeja izdvaja se memorijalna sala u kojoj je rekonstruisan ambijent logoraške sobe.

muzej

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s