Sređivanje dvorišta: nova NKSS platforma

„Sređivanje dvorišta“ je nova dijaloška platforma pokrenuta u okviru Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije. Razgovori koje NKSS ovim putem inicira imaju za cilj uspostavljanje novih praksi i modela delovanja, koji će služiti za rešavanje aktuelnih problema u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji.

sredjivanje dvorista

Polazeći od teze da je dijalog osnova za razvoj zdravog društva, „Sređivanje“ se organizuje svaki put u drugom gradu („dvorištu“), u cilju podizanja nivoa informisanosti, razmene znanja i mišljenja između eksperata i aktera nezavisne scene, i upoznavanja šire zajednice sa temama od javnog značaja u kulturi. Tokom „Sređivanja dvorišta“ mapiraju se i povezuju prostori, grupe, inicijative civilnog društva u kulturi, institucije i pojedinci aktivni u polju umetnosti i kulture, da bi se preispitala i potom artikulisala njihova zajednička pozicija u odnosu na javne politike. Svi članovi Asocijacije NKSS su pozvani da se uključe, a forma platforme može biti diskusionog, tribinskog, performativnog, izlagačkog ili oglednog tipa; može biti otvorena ili zatvorena za javnost – po izboru samog moderatora.

sredjivanje dvorista3

Osmog i devetog aprila učesnici tribina su bili akteri lokalnih scena u Valjevu i Šapcu, a 22. i 23. aprila okupirane su ulice Užica i Požege. Dosadašnje diskusije su bile fokusirane na problem (ne)zavisnosti i odnos sa državnihm instancama, transparentnost ideološkog pozicioniranja aktera nezavisne kulturne scene, razvoj publike i odnos prema zajednici, političnost fondova za kulturu, kao i na slučaj Magacina. Planirani su razgovori o umrežavanju i solidarnosti, (auto)cenzuri u savremenom umetničkom stvaralaštvu, dometima kritičke umetničke prakse, odnosu umetnosti i marginalizovanih grupa, formalnom i neformalnom umetničkom obrazovanju, kao i o ulozi umetnika u javnom diskursu.

Projekat Karavan „Sređivanje dvorišta“ podržan je od strane Trag fondacije i Ministarstva za kulturu Republike Srbije.

sredjivanje dvorista2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s