Nagrada „Anđelka Milić“ Dah teatru i FEMIX-u

SEFEM – Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta pokrenula je nagradu “Anđelka Milić”, s ciljem osnaživanja feminističkih naučnih istraživanja i njihove kreativne upotrebe u svim oblastima društvenog života u Srbiji. Među ovogodišnjim dobitnicama su Dah teatar i FEMIX.  

andjelka milic

Nagrada je ustanovljena 2016. godine pod imenom “Anđelka Milić”, jer je SEFEM želeo da oda priznanje i da trajno sačuva uspomenu na naučno delo i feministički aktivizam Anđelke Milić (1942-2014), koja je bila i prva predsednica ove organizacije. Koncept nagrade je da prepoznaje vrednosti feministički orijentisanih naučnih i kreativnih poduhvata, kao i da širi poruku o važnosti rodne jednakosti, nediskriminacije, nenasilja, prevazilaženja mizoginije i rodnih stereotipa. Nagrada se dodeljuje u nekoliko kategorija. Za kreativni poduhvat koji koristi saznanja iz oblasti feminističke teorije, i na originalan način prenosi poruku o vrednosti i značaju rodne ravnopravnosti, nagrada je ravnopravno dodeljena “Dah teatru – centru za pozorišna istraživanja“, i Projektu FEMIX.

andjelka milic2

“Dah teatar” su 1991. osnovale rediteljke Jadranka Anđelić i Dijana Milošević, kojima se pridružila glumica Maja Mitić. Program “Dah teatra – centra za pozorišna istraživanja” obuhvata radionice, seminare, putujuće predstave, predavanja i festivale. Budući da je osnovan dok je počinjao rat u bivšoj Jugoslaviji, moto “Dah teatra” je: “U savremenom svetu, razaranju i nasilju možemo se suprotstaviti stvaranjem smisla”. “Dah teatar” osmišljava niz predstava koje se implicitno i eksplicitno bave ratom, s pozicija zagovaranja jasnih anti-ratnih i anti-nacionalističkih uverenja. U saopštenju žirija navodi se i da je umetnički rad “Dah Teatra” bio značajan u artikulisanju feminističke umetničke scene u Beogradu, budući da su mnoge predstave “Dah teatra” osmišljene tako da učestvuju u simboličkom pomirenju zaraćenih strana, što odražava njihov aktivistički feministički angažman.

andjelka milic3

FEMIX je program afirmacije ženskog stvaralaštva koji je 2010. godine pokrenula “Organizacija za promociju aktivizma”. Projekat ima za cilj da pojača aktivnost, vidljivost i učešće žena na sceni, i da pomogne ženama i devojkama zainteresovanim za kreativno izražavanje. Kao prva inicijativa te vrste u regionu, Femikseta je pokrenuta 2010. godine sa idejom da pruži relevantan presek kroz žensko muzičko stvaralaštvo u Srbiji, nastalo u okvirima nezavisne produkcije. Festival omladinskog ženskog stvaralaštva FEMIX Fest prvi put je organizovan takođe 2010. godine, povezujući umetnice iz različitih oblasti kroz brojne muzičke nastupe, izložbe, tribine, te na taj način pružio prostor za njihovu veću vidljivost na kulturmoj sceni Srbije. FEMIX deluje i preko portala ženskog stvaralaštva, femix.info. U okviru projekta pruža se i podsticaj devojčicama da u razvojno važnom periodu testiraju svoja interesovanja, talente i potencijale i time prevaziđu rodne sterotipe, na primer kroz besplatne bubnjarske radionice za devojčice u Srbiji, i organizovanje rok kampa za devojčice iz celog regiona.

Pomenimo i nagradu za najbolji naučni rad domaće autorke ili autora iz oblasti rodnih studija, koj su podelile Dr Lilijana Čičkarić za knjigu “Žene i politika iz rodne perspektive” (Institut društvenih nauka, Beograd), i Dr Stanislava Barać, za knjigu “Feministička kontrajavnost: žanr ženskog portreta u srpskoj periodici 1920–1941.” (Institut za književnost i umetnost, Beograd).

Žiri je radio u sastavu: prof. dr Biljana Dojčinović (Filološki fakultet, Beograd), Dr Marina Hjuson, naučna savetnica (Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd) i prof. dr Dragica Vujadinović (Pravni fakultet, Beograd).

andjelka milic4

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s