Preispitivanje savremenog pozorišta

U Centru za kulturnu dekontaminaciju predstavljena je knjiga Dragana Klaića “Početi iznova – Promena teatarskog sistema”, koja otkriva mogućnosti za preispitivanje i temeljnu promenu teatarskog sistema kada je reč o institucionalnim pozorištima i ostalim projektima koji su sufinansirani javnim novcem.

 dragan-klaic

Ovo izdanje, koje su sa engleskog preveli Bojana Janković, Danica Ilić i Slobodan Obradović, donosi primere iz pozorišne prakse širom sveta, imajući u vidu kako komercijalno, tako i dotirano pozorište. U tom smislu, publikacija može služiti i kao priručnik namenjen upravnicima pozorišta i organizatorima festivala, koji se, u situaciji oslabljene državne podrške, bore za realizaciju umetničkih projekata u tržišnim uslovima. Kao pozorišni profesionalac i univerzitetski profesor, Dragan Klaić je posmatrao uzlet komercijalnog pozorišta i njegov rastući profesionalizam sa sve većom zabrinutošću, zbog posledica po nekomercijalnu scenu. Imajući u vidu rivalitet, blizinu, pa čak i umrežavanje ova dva sveta – jednog koji juri za profitom i drugog koji se održava državnim subvencijama – autor se u ovoj knjizi zalaže za njihovo jasno razgraničenje. Globalizacija, migracije, evropske integracije i digitalna revolucija menjaju način života ljudi u gradovima i na selima, vršeći pritisak na državno pozorište da se prilagodi i modifikuje svoju ulogu, ili da rizikuje da bude marginalizovano i postane irelevantno.

dragan-klaic2
Dragan Klaić (1950-2011), istoričar pozorišta i kulturni analitičar, bio je stalni saradnik udruženja Felix Meritis u Amsterdamu i predavao kulturnu politiku i umetnost na univerzitetu u Lajdenu. Njegova područja angažmana su savremene pozorišne umetnosti, evropske kulturne politike i strategije kulturnog razvoja. Studije dramaturgije završio je u Beogradu, a doktorirao istoriju pozorišta i kritiku drame na Jejlu. Radio je kao pozorišni kritičar i dramaturg, predavao na Filozofskom fakultetu Beogradu, Univerzitetu u Amsterdamu, ali i u Americi, Budimpešti i Bolonji. Bio je direktor Holandskog pozorišnog instituta i suosnivač evropskog pozorišnog časopisa Evromaske. Bio je predsednik Evropske mreže centara za izvođačke umetnosti i Evropskog foruma za umetnost i kulturne baštine i moderator Evropske kulturne fondacije.

dragan-klaic3
Na promociji su govorili Borka Pavićević, dramaturškinja i direktorka CZKD, Milena Dragićević Šešić, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti, Nebojša Bradić, urednik kulturno-umetničkog programa RTS i urednik edicije Ars scena (Clio) i Zoran Hamović, direktor i glavni urednik izdavačke kuće Clio.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s