Književnost i kultura radničke klase

Trinaesto izdanje zagrebačkog studentskog časopisa k. bavi se temom koja je ponovo postala aktuelna: književnošću i kulturom radničke klase. Kroz analizu odabranih dela, pre svega popularne kulture, temat nudi uvid u proizvodnju i recepciju radničke kulture, a problematizuje i savremena tumačenja ovog pojma.

            Tema je obrađena sa širokim zamahom: pored reprezentacije radničke klase u kulturnim proizvodima (književnost, film …), podrazumeva i književnost koja je pisana od strane pripadnika radničke klase, trendove konzumacije kulturnih proizvoda (posebno književnosti) od strane pripadnika radničke klase na nekom području ili u određenom vremenu, teorije koje pokušavaju da definišu šta je to radnička književnost ili radnička kultura, itd. “Ambicija nikako nije bila ponuditi nekakav potpuni pregled ove poprilično široke teme. Nastojalo se prikazati poneke zanimljive pojave i aspekte radničke književnosti i kulture, kako iz nekih prošlih vremena tako i iz današnjice”, naglašava u uvodniku glavni urednik Zoran Veselinović.

Uz autorske tekstove, izdanje sadrži i relevantne prevode podeljene u četiri podtemata. “Freeter književnost u Japanu”, ili, kako se još naziva, japanska neoproleterska književnost, je fenomen koji je nastao 90-tih godina i traje do danas, kao indirektna posledica proboja neoliberalnih mera u japansku ekonomiju i politiku. “Radnička književnost Weimarske republike” je podtemat o radničkoj klasi i književnosti u Vajmarskoj Nemačkoj. Tu se primarno diskutuje o pitanju kulturnog nasleđa, odnosno o tome je li radničkoj klasi potrebna autohtona umetnost. “Također se diskutira o raznim sovjetskim uvozima u tadašnju Njemačku, poput radničkog korespondencijskog pokreta, i o mnogim specifičnim književnim i kulturnim fenomenima koji se razvijaju među i oko pripadnika njemačke radničke klase”, pojašnjavaju urednici. Ostali temati nose nazive “Radničko iskustvo, svakodnevica i popularna kultura”, i “Žensko lice radničke klase”.

U tekstu “Predodžbe samohranih majki iz radničke klase u neoliberalnoj Velikoj Britaniji: analiza dvaju filmova Andree Arnold”, autorka Mia Gonan razmatra savremene britanske predstave o majkama radničke klase u javnom i popkulturnom diskursu. Potkopavajući ideal “požrtvovnog majčinstva”, filmovi “Wasp” i “Fish Tank” prikazuju žene koje se “ne pokoravaju patronizirajućoj slici ‘dobre pripadnice’ radničke klase, koja živi skromno i asketski potiskuje svoje potrebe žrtvujući se za vlastitu djecu, što gledatelju srednje klase onemogućuje jednodimenzionalno sažaljenje nad junakinjama”, ističe Gonan. Još jedan interesantan ugao donosi rad “Klasa u stihovima: Suvremena britanska glazba i klasno iskustvo”, koji se bavi preplitanjem kulture i klase, kroz poređenje dva savremena britanska benda, Arctic Monkeys i Kaiser Chiefs.

Studentski časopis za književnost, književnu i kulturalnu teoriju k.Kluba studenata komparativne književnosti izlazi od 2002. godine. Časopis je otvoren za priloge studenata humanističkih ili srodnih društvenih nauka s područja zemalja bivše Jugoslavije.

Domladovac_Radnicka_kultura_630

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s