„O solidarnosti“: video rad Kontekst kolektiva

Video rad “O solidarnosti” Kontekst kolektiva aktualizuje deo zaboravljene istorije studentskih borbi u Kraljevini Jugoslaviji. On je snimljen na osnovu aktuelnih istraživanja u Beogradu i Zagrebu, i radio-drame „O solidarnosti: Zašto je važno misliti o studentskim protestima 30-tih godina XX veka“.

KONTEKST

Studentski protesti i blokade sve su češća pojava na univerzitetima nekadašnje Jugoslavije. Ključni ciljevi svih ovih protesta odnose se na mogućnost ostvarivanja javno finansiranog obrazovanja dostupnog svima, zatim odbrane autonomije univerziteta i studentskog samoorganizovanja.

Video rad “O solidarnosti” povezuje aktuelna dešavanja sa arhivskom građom o studentskom pokretu zagrebačkog, ljubljanskog i beogradskog univerziteta između dva svetska rata, a naročito 30-tih godina XX veka: studentskim fanzinima, lecima, novinskim člancima, fotografijama, izveštajima sa plenuma i protesta, policijskim spisima. Prikupljeni materijal svedoči o represiji sa kojom su se suočavali tadašnji studentski pokreti.

“Tadašnji kapitalistički poredak, ekonomska kriza i opšta fašizacija društva, samo su neke od mogućih sličnosti koje možemo da uočimo u društvenoj, političkoj i ekonomskoj situaciji sa kojom se suočavaju današnji studenti”, kažu autori video rada.

Istoričar Milan Radanović iznosi sledeće podatke o ovom pokretu: „Tokom 1930-ih studenti su ubijani i ranjavani u uličnim demonstracijama od strane žandarmerije, mučeni u istražnim zatvorima, sudski procesuirani, izolovani u kaznionicama i specijalnom logoru za studente, bivali su izloženi napadima naoružanih fašističkih grupa koje su uživale podršku režima i političke policije. I pored ovih vrlo teških okolnosti, revolucionarni pokret je postao dominantna snaga na Beogradskom univerzitetu, koja je nakon 1935. uspevala da animira preko polovine pripadnika studentske populacije. Početkom aprila 1936, oni stupaju u štrajk solidarnosti sa zagrebačkim kolegama i iznose jasne socijalne zahteve, između ostalih: ukidanje školarine, smanjivanje upisne, ispitne i drugih taksi, povratak studentskih fondova, udruženja i studentskih domova u ruke studenata. Pripadnici fašističkih organizacija na dan 4. aprila fizički napadaju studente u protestu i ubijaju studenta Žarka Marinovića, koji postaje simbol borbe za bolji položaj studenata. Najznačajniji rezultat njihove borbe jeste besplatno obrazovanje na svim nivoima tokom postojanja socijalističke Jugoslavije.”

Kontekst kolektiv je organizacija koja nastoji da poveže polja umetnosti i kulture sa širim društvenim delovanjem. Kontekst kolektiv organizuje novinarske seminare i uređuje web-portal Mašina na kojem objavljuje tekstove o društveno-političkim prilikama u regionu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s