Dokumentarno pozorište o problemima u Kotoru

Projekat „Pozorište o Kotoru“ crnogorske nevladine organizacije Expeditio, kroz radioničarski rad reditelja Petra Pejakovića sa žiteljima Kotora iznedriće dokumentarnu pozorišnu predstavu o problemima koji tište stanovnike ovog grada. Učesnici radionica tvrde da je najveći problem život u strahu.

expeditio

Osnovu predstave “Pozorište o Kotoru” čine lične priče građana i građanki, a poziv za uključivanje u ovaj pozorišni proces otvoren je za sve, bez obzira na pol, godine, obrazovanje i glumačko iskustvo. Ovo je odličan primer dokumentarnog, primenjenog pozorišta, ili pozorišta zajednice, koje neposredno ukljuje građane u kreativne procese, odvija se u lokalnim prostorima, promoviše ideju teatra kao sredstva lične i društvene akcije, a najčešće ga prate i akcije zagovaranja za rešavanje identifikovanih problema.

“Iako je težnja svakog pozorišta koje pretenduje na značaj u društvenoj zajednici u kojoj nastaje bavljenje neuralgičnim tačkama toga društva, upravo i naročito dokumentarno pozorište reflektuje potrebu umjetnika da kroz pozorište izraze goruće društvene probleme”, objašnjava Maja Mrđenović iz NVO Expeditio. Sedam ključnih tema koje su identifikovali Kotorani koji su prošli kroz radionice su: “Život u strahu”, “Grad iz djetinjstva”, “Borba protiv kulture”, “Grad kulisa – prazna punoća”, “Ljubav prema gradu”, “Novac i grad” i “Pasivnost gradske vlasti”.

Autori projekta ukazuju i na opasnost koja preti atraktivnim gradovima poput Kotora, koji trpe veliki pritisak kapitala. “Osnovno pitanje je na koji način se javni sektor i struka odnosi prema pritisku kapitala, i kako obezbjediti da javni interes ne bude žrtvovan zarad interesa pojedinaca, te na koji način da se sa podjednakom važnosti tretiraju svi razvojni aspekati gradova – ekonomski, ekološki, socijalni i kulturni. Ono što mi kao građani/ke možemo je da budemo aktivniji, da se među sobom bolje organizujemo, koristimo sve legalne mehanizmime djelovanja (građanske inicijative, javne rasprave, “praznu stolicu” u lokalnom parlamentu itd.). Takođe, bitno je da podsjećamo donosioce odluka da su oni tu gdje jesu zahvaljujući nama, građanima i građankama, koji plaćamo porez da bismo koristili servise javnog sektora”, kaže Maja Mrđenović.

Osnovne ideje ovog projekta, kao i iskustva sa protekle četiri radionice, inkorporirani su u Žurnal Pozorišta o Kotoru #1, čiji je cilj da se javnost upozna sa procesom rada na ovoj pozorišnoj predstavi. Žurnal se može pročitati na sajtu organizacije Expeditio, a postavljen je i u vidu zidnog panoa na gradskim bedemima Starog grada Kotora. U toku trajanja projekta planirana su još dva broja Žurnala.

“Pozorište o Kotoru” je pokrenula nevladina organizacija Expeditio u saradnji sa pozorišnim rediteljem Petrom Pejakovićem, kroz projekat European ARTIZEN Initiative finansiran kroz EU Creative Europe Programme i kroz projekat ACT4CITY koji finansira BAC Balkanski program za umetnost i kulturu. Expeditio je nevladina organizacija osnovana 1997. godine, čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope. Njihov sajt je www.expeditio.org

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s