Kako do efikasnije promocije sopstvenog rada?

Komunikacijska platforma Liceulice pokrenula je početkom godine jednu novu uslugu. Zainteresovanim partnerima pružamo podršku u oblasti socijalnog marketinga, pomažemo im da bolje komuniciraju s gradjanima i korisnicima, i da samim tim  uspešnije iznesu svoju misiju i realizuju pojedinačne programe i projekte.

Uskoro će postati aktivan blog, na adresi http://azil-podrska.com/,  Beogradskog centra za ljudska prava, čiji je cilj efikasnije javno zastupanje, odnosno podizanje svesti državnih organa i građana kada je u pitanju institucija azila u Srbiji. Pokretanje ovog bloga jedna je od aktivnosti iz domena socijalnog marketinga  Beogradskog centra za ljudska prava i komunikacijske platforme Liceulice. Blog je deo projekta Pružanje besplatne pravne pomoći tražiocima azila u Srbiji, koji je podržala kancelarija UNHCR-a u Beogradu.

419156786_31f3925801_o

 

Svrha ove saradnje započete u martu ove godine jeste da se učine vidljivijim i delotvornijim aktivnosti Beogradskog centra za ljudska prava u pružanju pomoći tražiocima azila.

S tom idejom je nastao blog, na kome se zainteresovani mogu informisati o  aktuelnostima projekta i primerima dobrih praksi i novosti koji se tiču upravo pravne pomoći tražiocima azila. Na blogu možete pronaći odgovore i na neka od često postavljanih pitanja, npr.: Šta je azil?, Ko su tražioci azila?, Koja je razlika između tražilaca azila i izbeglica?, Da li su tražioci azila isto što i ilegalni migranti? itd.

Osim bloga, biće pokrenut i novi mesečni njusleter, koji će pokrivati najvažnije događaje i aktivnosti u vezi s azilom u Srbiji, što će takođe doprinositi redovnom  obaveštavanju javnosti, nadležnih organa i predstavnika međunarodnih organizacija u Srbiji o složenoj temi azila, izbeglištva i migracija.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s