Od margine ka centru i obrnuto

U Kulturnom centru Rex u Beogradu u saradnji sa grupom “Hajde da…” 16. marta održana je prezentacija rezultata radionice „Od margine ka centru i obrnuto“. Prezentacija je realizovana u formi kraće predstave: hibrida fizičkog, plesnog, dramskog i dokumentarnog teatra.

image

Učesnici radionice bili su oni koji sebe doživljavaju kao pripadnike/ce neke marginalizovane grupe, odnosno čiji je utisak da nemaju ista prava kao većina stanovništva u Srbiji. Radionice su se bavile pitanjima: „Šta je život na margini? Da li te drugi vide onako kako bi volelo/la? Da li je umetnost prostor u kome možeš da postigneš jednaka prava?”.

Marginalizacija je jako prisutan problem u Srbiji. Žrtve marginalizacije najčešće su pripadnici romske populacije, osobe sa invaliditetom, korisnici psihijatrijskih usluga, ali i pripadnici LGBT populacije. U istraživanju koje je sprovedeno za potrebe Kancelarije poverenice za zaštitu ravnopravnosti pokazalo se da 38% ispitanika smatra da je homoseksualnost bolest koju treba lečiti, a čak 85% ispitanika smatra da zdravstvene ustanove treba da odbiju lečenje osoba zaraženih HIV-om. Sa sličnim diskriminatornim stavovima se svakodnevno sukobljavaju i pripadnici ostalih marginalizovanih grupa. Njima se najčešće spočitavaju prava na samostalno odlučivanje, društvenu participaciju, pravo na zaradu, školovanje itd.

Nakon prezentacije usledio je razgovor sa publikom kako bi se na ovaj način „margina“ i „centar“ barem na trenutak srele. Radionicu vodi Boris Čakširan, autor koji već godinama spaja bavljenje pozorištem i društveno delovanje.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s