Brisanje sećanja na socijalističku modernost

Načini rekonfiguracije javnog prostora u Jagodini od kraja socijalizma do danas tema su predavanja kog će danas, s početkom u 19h, u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda održati Tanja Petrović iz Istraživačkog centra Slovenačke akademije nauka i umetnosti (SAZU).

zobaravljanje

Za razliku od većine bivših industrijskih gradova u unutrašnjosti, Jagodina je doživela intenzivnu izgradnju tokom poslednje decenije i doživljava se kao izuzetak i redak primer uspešnog provincijskog grada u Srbiji. Gradske vlasti reklamiraju Jagodinu kao “grad budućnosti”, “mesto gde se Srbija najbrže razvija” i “Evropu u malom”.

Prema mišljenju Tanje Petrović, koja je rođena u Jagodini, ta ka budućnosti okrenuta, moderna vizija grada počiva, međutim, na radikalnom brisanju svakog sećanja na drugu, socijalističku modernost, u kojoj se Jagodina (Svetozarevo) i oblikovala kao urbani prostor.

Osvetljavajući tenzije između te dve vizije modernosti i logiku kojom se materijalnost sociajalističke modernizacije briše i sa mape grada, i iz sećanja njegovih stanovnika, predavanje se pre svega bavi posledicama tih procesa na moralne i političke subjektivnosti građana Jagodine.

Tanja Petrović, rođena 1974. u Jagodini, lingvistkinja je i antropološkinja koja je diplomirala i magistrirala u Beogradu, a doktorirala u Ljubljani, gde danas živi i radi. Bavi se jezičkim, kulturnim i društvenim praksama i oblikovanjem sećanja i identiteta na prostorima bivše Jugoslavije.

Autorka je četiri monografije, od kojih je poslednja “Yuropa: Jugoslovensko nasleđe i politike budućnosti u postjugoslovenskim društvima”, objavljena u izdanju Fabrike knjiga (Beograd 2012).

Predavanje u Artgetu deo je ciklusa “O zaboravu i zaboravljenima” koji je posvećen materijalnosti zaborava koja se najjače manifestuje u zaboravu konkretnih tela. Tragovi materijalnog zaborava očitavaju se kao prazna mesta u društvenom, političkom, istorijskom, ekonomskom, kulturnom i emotivnom tkanju jedne zajednice. Pitanje o zaboravu, kako navodi KCB, ključno je za današnju Srbiju, jer se, u krajnjoj liniji, neposredno bavi pitanjem traume i na individualnom i na društvenom nivou.

http://www.kcb.org.rs/OProgramima/Knji%C5%BEevniitribinskiprogram/Knjizevninajava/tabid/1088/AnnID/3100/language/sr-Latn-CS/Default.aspx

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s