Šta radimo kad se osamimo?

U ponedeljak 2. marta u Kulturnom Centru REX (Beograd) upriličena je prezentacija niza radionica održanih od 26. februara do 3. marta pod zajedničkim nazivom „Osama“. Prezentacija je imala formu predstave, a nakon nje usledio je razgovor sa učesnicima.

ERGstatus-Plave-price

Radionice je organizovao ERGstatus u okviru regionalnog projekta „Plave priče“ u saradnji sa organizacijom korisnika psihijatrijskih usluga Duša i Kulturnim centrom REX. U okviru ovog projekta uključeni su bili i korisnici iz Zagreba i Tuzle. Osim radionica koje je vodio dramski umetnik i psihijatar Hrvoje Handl iz Zagreba, deo ovog programa bile su i prezentacije, okrugli sto i dijalog sa publikom.

Tema radionica i okruglog stola bila su pitanja koja se tiču stanja usamljenosti i osame, odnosa društva i stigmatizacije osoba korisnika psihijatrijskih usluga. Šta radimo kad se osamimo? Da li smo u životu nekad osećali da smo ostali potpuno sami? Da li smo se nekad osamili (povukli) u životu na duži period? Ova i slična pitanja su pomogla učesnicima da svoja iskustva istraže i u savremenoj dramskoj formi predstave publici.

„Ako smo bazično društvena bića, pitanje je šta je u osnovi potrebe za osamljivanjem, odvajanje od drugih, njihovo (barem prividno) brisanje iz vidokruga. Možemo ga delom razumeti kao pripremu, kada nas pohode razna bića, fantazmatskog i drugog (nepoznatog) porekla. A priprema je valjda za to da se napravi neki skok (možda u taj isti društveni poredak). Nije loše da nas u tome dočeka i neko sa druge strane skoka. Ako niko drugi, možda barem naš lični Supermen“, navodi Marko Pejović, jedan od saradnika na ovom projektu.

http://www.seecult.org/vest/osama

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s