Predstavljanje novog Magacina

Jedan od problema sa kojim se nezavisna kulturno-umetnička scena konstantno bori je nedostatak prostora koji bi bilo višestruko upotrebljivi za različite programe koje akteri te scene proizvode. Jedan od retkih prostora koji je u prethodnim godinama bio na ovaj način funkcionalan i otvoren za različite sadržaje je beogradski Magacin. Međutim, i on je od samog osnivanja bio suočen s nizom problema – od pitanja ko njime upravlja, nejasnoća oko toga kome je i na koji način dodeljen te do toga ko ga na kraju zaista koristi, a ko za njega odgovara. Bilo je nekoliko pokušaja da se ovi problemi reše, kao i da se status Magacina promeni i da se preciznije definiše program, međutim, pregovori su prekinuti i Magacin je ostao bez rešenja. Sada je u toku još jedan pokušaj da se ovaj važan prostor spase i preuredi. U Magacinu će 13. februara u 14:30 sati Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) predstaviti predlog novog modela za korišćenje ovog prostora koji ima za cilj da Beograd po prvi put dobije multifunkcionalni kulturni centar za programe nezavisnih grupa i pojedinaca u oblasti savremene kulture i umetnosti. Ukazaće se na pravne mogućnosti za rešavanje neregulisanog statusa Magacina i problema nedostatka prostora za nezavisne aktere savremene kulture, a zatim će biti pokrenuta javna rasprava u kojoj će prisutni moći da iznesu svoje predloge i mišljenja o novom modelu za korišćenje ovog prostora.

mkm-20071

Prezentaciji će prisustvovati Vladan Vukosavljević, gradski sekretar za kulturu, Marko Stojanović, v.d. direktor Doma omladine Beograda, institucije koja zvanično upravlja Magacinom, Emina Višnjić, direktorka Pogona – centra za nezavisnu kulturu i mlade u Zagrebu, koji će biti predstavljen kao primer dobre prakse iz regiona, kao i Milica Pekić, predsednica Upravnog odbora Asocijacije NKSS.

Novi model za korišćenje ovog prostora zasnovan je na principu otvorene platforme za izvođenje programa organizacija nezavisne kulture. Osnovna funkcija Magacina bila bi da obezbedi podršku organizacijama i pojedincima za realizaciju programa iz svih disciplina savremene kulture i umetnosti (izložbe, pozorišne i plesne predstave, predstave novog cirkusa, koncerti, predavanja, javne tribine i drugo). Prostor bi služio i za produkciju, probe, umetničke rezidencije, radionice, seminare, obuke, sastanke i slično.

Predlog je objavljen na blogu magacin2015.wordpress.com i dostupan je za komentare zainteresovanih.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s