Kuća za DAH Teatar!

Dah teatar organizuje kampanju „Kuća za DAH” koja će se trajati od 17. do 19. aprila 2015. godine u Mikser Hausu (Sava mala, Beograd). U okviru nje će se održavati predavanja, performans, projekcija filma o DAH Teatru, kao i izložba fotografija koje će prikazivati sve prostore u kojima su članovi ove grupe uspešno stvarali poslednjih dvadeset i pet godina. Čitava kampanja ima za cilj da obavesti širu javnost o radu Dah teatra, kao i da pozove sve one koji bi kroz određenu vrstu sponzorstva pomogli njihovoj umetničkoj produkciji. Članovi DAH Teatra su od 2003. godine stvarali u prostoru u okviru škole „Kralj Petar II“ u Marulićevoj 8, a u kome više neće moći da borave. Zbog toga je jedan od glavnih ciljeva kampanje prikupljanje sredstava i donacija od kojih bi DAH Teatar mogao da nađe novi prostor u kome bi mogao da nastavi sa umetničkim radom.

dah

DAH Teatar je prva nezavisna, nevladina pozorišna laboratorija bazirana u Srbiji, a svojim radom prisutna u celom svetu. Jezgro DAH Teatra su rediteljke i glumci koji su istovremeno i organizatori i menadžeri uz podršku stalnih saradnika. DAH Teatar sarađuje sa velikim imenima sa domaće i internacionalne kulturno-umetničke scene.

Članovi DAH Teatra služe se tehnikama savremenog teatra u cilju stvaranja društveno angažovane umetosti kao otpora protiv nasilja, nepravde, korumpiranosti, degradacije morala i humanosti u savremenom svetu. Njihov cilj je da izazovu savremeno društvo kroz razne inovativne vidove izvođačke umetnosti uvek tragajući za novim izrazom, kao i afirmacija i usavršavanje mladih umetnika kroz treninge, radionice i predavanja.

http://www.dahteatarcentar.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s