Premijera predstave TIŠINA

U Kulturnom centru REX (Beograd) u četvrtak 5. februara održaće se premijera predstave TIŠINA sa početkom u 20:00.

tisina

Odnosi u društvu jesu odnosi moći, odnos društva prema pojedincu zasnovan je na principima moći. Svakom pojedincu u društvu pripisuju se određene karakteristike na osnovu pola, porekla, socijalnog statusa itd. Na ovaj način društvo vrši kategorizaciju pojedinaca i na osnovu nje dalje artikuliše svoja očekivanja od njih. Kategorizacija omugućava da se određeni pojedinci posmatraju kao oni koji imaju određene kapacitete i sposobnosti. Pripadnicima manjinske populacije svakodnevni život je zbog ove činjenice jako otežan. Sama ta činjenica je dovoljna da se odnos društva i pojedinca postavi u javni diskurs.

Predstava TIŠINA nastala je u okviru godišnjeg projekta ERGstatus-a koji nosi isti naziv. Predstava je posvećena Stojanu Simiću, prvom profesionalnom plesaču savremenog plesa u Srbiji koji je gluva osoba. U projekat je bio uključen veliki broj umetnika i saradnika koji su individualno radili sa Stojanom.

Predstava ostvaruje komunikaciju sa posmatračem, „razgovara“ sa njegovim mislima i predrasudama, sa percepcijom posmatranog. Predstava otvara prostor za igru sa drugačijim formama komunikacije subjekta tretirajući ih kao objekte istraživanja. Integralni deo predstave je srpski znakovni jezik.

Predstava je nastala u interakciji sa publikom tri festivala – „Bitef Polifonija“, „Na sopstveni nagon“ i „Van okvira“.

U predstavi igraju Stojan Simić, Nataša Šmelc i Vera Jovanović/Ivana Bućko, a autori predstave su Stojan Simić, Jovana Rakić Kiselčić, Marko Pejović, Boris Čakširan, Nataša Šmelc, Boris Novaki Bojić, Jelena Stojiljović, Aleksandra Đokić, Vera Jovanović, Ivana Bućko, Vesna Nestorović Coka i Bojana Mišić.

http://www.rex.b92.net/sr/ovogmeseca/predstavePfreformansi/story/5510/Predstava+TI%C5%A0INA.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s