Novi debatni ciklus o nezavisnoj kulturi

Asocijacija NKSS pokrenula je dijalošku platformu „Sređivanje dvorišta“ o pitanjima važnim za delovanje organizacija i inicijativa nezavisne kulturne scene – platformu usmerenu na preispitivanje i artikulaciju zajedničke pozicije u odnosu na kreiranje lokalnih kulturnih politika i aktivno delovanje šireg opsega.

logo

Prva otvorena debata održana je u petak 12. decembra u 19 sati u ZMUC-u. Tematski okvir prvog zasedanja ticao se pitanja šta je, zapravo, to što je nezavisno u nezavisnoj kulturi.   Organizatori su debatu najavili kao prostor u okviru koga se može debatovati o sledećim temama „Šta bi nezavisnost trebalo da znači, a šta realno jeste? Gde su njena ograničenja, a gde slobode u delovanju? Jesmo li zaista nezavisni? Od koga? U kojoj meri organizacije i inicijative nezavisne kulturne scene odgovaraju kriterijumima nezavisnosti u odnosu na mehanizme državne kontrole/komercijalne efekte/lični izbor i autonomiju delovanja?” Moderatorka javne debate bila je Irena Ristić.

Polazeći od teze da je dijalog osnova za razvoj zdravog društva, „Sređivanje dvorišta“ će se organizovati svakog meseca u drugom „dvorištu”, kao mesto za podizanje nivoa informisanosti, razmenu znanja i mišljenja između eksperata i aktera nezavisne scene, a u cilju upoznavanja šire društvene zajednice sa temama od javnog značaja u kulturi.  Namera je da se, u narednom periodu, tokom „Sređivanja dvorišta” mapiraju i povežu prostori, grupe, institucije i pojedinci aktivni u polju umetnosti i kulture. Lokacija, učesnici i format mesečnih okupljanja variraće u zavisnosti od same teme. Skupovi će biti otvoreni za javnost i dokumentovani, sa namerom da se predstave na završnom dogadjaju kao rezultat javnih dijaloga realizovanih tokom 2015. godine.

http://www.nezavisnakultura.net/index.php/sr-YU/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s