Vizuelno promišljanje ženskog tela u trudnoći

Izložba „Matriksijalne priče“ umetnice Ines Matijević Cakić otvorena je sredinom septembra, a traje sve do kraja oktobra u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku. Izložba predstavlja zanimljivu vizuelnu analizu trudnoće kao specifičnog (privatnog, kao i političkog – ako je uopšte validno o ovim kategorijama razmišljati kao razdvojenim) perioda u životu žene. Autorka promišlja žensko telo, promene koje ono doživljava u trudnoći, te kakvo značenje takvo telo ima u svetu i njegovoj simboličkoj mreži.

Vizuelno promišljanje ženskog tela u trudnoći

„U fokusu devet priča (devet mjeseci trudnoće) umjetnica postavlja vlastito golo žensko tijelo, svoja nemaskirana osjećanja, razmišljanja, intimnost, ljubav i nedoumice”, piše Davorka Pekić o ovoj izložbi i još dodaje „Intersubjektivnost i kontekst drugog stanja autoricu stavlja u poziciju za umjetničko istraživanje i djelovanje. Gravidnost postaje potencijal za kreativni govor u prvom licu. Time rad koji je usmjeren na vlastito stanje, postaje način za samooslobađanja i djeluje terapeutski.”

Problematizacija trudnoće i promene ženskog tela tokom nje važna je u kontekstu feminističkih politika. Naprosto, slika trudne žene jedna je od konzervativnih slika koju patrijarhalni svetonazor pažljivo neguje, te svako poigravanje sa njom otvara nove prostore za drugačija tumačenja ženskosti.

„Autoričin govor je složen, u njemu ima čitljivih i teže dokučivih mjesta, simbola i elemenata iz stvarnog okruženja umjetnice koje čine kolaž emocija i stanja i riječi koji ga opisuju, crteži su zaokružene cjeline od kojih svaki predstavlja po jedan mjesec. Fiktivno i stvarno, priroda i artefakt, privatno i javno, prisutno i odsutno, disciplina i kaos su dihotomije koje čine svaku od ovih cjelina. Višeslojnost jezika, tumačenja, značenja i mogućnosti su načini na koje umjetnica nalazi ono barthesovsko zadovoljstvo u jeziku“, zaključuje Davorka Perić u predgovoru kataloga.

http://www.kulturpunkt.hr/content/matriksijalne-price

http://hvm.mdc.hr/muzej-likovnih-umjetnosti,520%3aOSK/hr/vijesti/?d=18-9-2014&t=i&vid=8036

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s