POZIV ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA U NKSS

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije raspisala je konkurs za prijem novih članova. Poziv je upućen organizacijama i pojedincima, a konkursne prijave mogu da se pošalju  do 13. juna 2014. godine. Glasanje o prijemu novih članova održaće se 5. i 6. jula u Smederevu,  na redovnoj godišnjoj Skupštini Asocijacije . Rezultati prijema novih članova biće objavljeni na veb strani asocijacije www.nezavisnakultura.net najkasnije deset dana po završetku Skupštine.

NKSS

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije saradnička je platforma organizacija, inicijativa i pojedinaca u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji, koja kroz realizaciju i razmenu programa u zemlji i inostranstvu, aktivnosti jačanja sopstvenih kapaciteta i kapaciteta svojih članica, kao i kroz dijalog sa donosiocima odluka na svim nivoima, teži da promoviše razvoj inovativnih i kritičkih umetničkih praksi, da utiče na kulturnu politiku i druge javne politike koje su s njom u vezi, da doprinese decentralizaciji kulture u Srbiji i uspostavljanju regionalne kulturne saradnje u Jugoistočnoj Evropi.

Ciljevi Asocijacije NKSS su: razvoj inovativne, kritičke i eksperimentalne umetničke i kulturne produkcije; uticaj na formulisanje i sprovođenje kulturne politike u Srbiji na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou i na formulisanje i sprovođenje drugih javnih politika koje su s njom u vezi; razvoj međunarodne kulturne saradnje, a posebno kulturne saradnje u regionu Jugoistočne Evrope; razvoj međusektorske saradnje u oblasti kulture u Srbiji, posebno razvoj novih modela organizacije i partnerstva civilnog i javnog sektora; decentralizacija kulture u Srbiji; razvoj interkulturnog dijaloga i negovanje kulturne raznolikosti; jačanje kapaciteta aktera nezavisne kulturne scene; širenje i unapređivanje edukacije u oblasti kulture; unapređenje stručnih i naučnih istraživanja u kulturi; prepoznavanje kulture jednakosti i različitosti i razvijanje poštovanja prema kulturnom, nacionalnom i verskom diverzitetu; strateško promišljanje i stalna aktuelizacija osnovnih načela nezavisnog organizovanja i delovanja na kulturnoj sceni u odnosu na prethodni sadašnji i budući društveno-politički kontekst.

O samim uslovima konkursa, možete više saznati na sajtu NKSS-a

http://www.nezavisnakultura.net/index.php/sr-YU/naslovna/78-vesti/189-poziv-na-konkurs-za-%C4%8Dlanove-asocijacije-nezavisna-kulturna-scena-srbije

Prijave treba da sadrže pristupnicu i neophodne prateće materijale.

Formular i detaljne informacije možete naći na

http://www.nezavisnakultura.net/index.php/sr-YU/o-nkss/kako-postati-član

Prijave se šalju na adresu koordinator@nezavisnakultura.net.

Kontakt za dopunske informacije: koordinator@nezavisnakultura.net i telefonom 011/328 36 72 (11–15h radnim danima).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s