Centar za savremenu umetnost u Prištini

Stacion ‒ Centar za savremenu umetnost u Prištini osnovan je 2006. godine. Osnovali su ga umetnik i dizajner Albert Heta i arhitekta Vala Osmani.

 

Centar funkcioniše kao prostor gde se stvara podrška umetnicima i nezavisnim intelektualcima koji kroz svoje radove daju kritički odgovor na različita socijalno-politička pitanja savremenog društva. Kao prva takva institucija na Kosovu, Centar se bavi usmeravanjem razvoja lokalne umetničke i kulturne scene Kosova, ali i praćenjem i uključivanjem u regionalne i međunarodne procese.

Stacion

Tokom osam godina postojanja, Centar je pokrenuo mnogo projekata iz različitih domena savremene umetnosti. Na početku rada Centra, 2006. godine, organizovana je radionica na kojoj je petnaest umetnika iz regiona, ali i iz nordijskih zemalja, razmatralo problem nacionalizma i savremene umetnosti. Iste godine pokrenut je i program „Cultural Policies as Crisis Management?“, kojem je u fokusu bilo pitanje komunikacije između radnika u kulturi i institucija kulture kao posrednika u normalizovanju odnosa između Srbije i Kosova. Kako je kosovska savremena umetnička scena prepoznata kao specifična ne samo u regionu, nego i u Evropi, kosovski Centar za savremenu umetnost pokrenuo je u periodu od 2008. godine nekoliko projekata u vezi s oblikovanjem kulturnih identiteta i kulturne politike: „Unknown societies“, „The Renaming Machine“ itd. Godine 2011, Stacion je bio predstavljen u okviru internacionalnog sajma umetnosti „Supermarket“ u Stokholmu. Iste godine organizovana je izložba i konferencija pod imenom „Baby (revolution) comeback“, a jedan od ciljeva bio je da se ukaže na mogućnost da se kroz umetnost mogu pribavljati informacije o društvu. Glavni projekat za 2013. godinu bio je „Rethinking (social) space program“, zasnovan na tezi Anrija Lefevra o proizvodnji prostora.

Takođe, Stacion organizuje konkurse za afirmaciju mladih umetnika na međunarodnim izložbama.

http://www.stacion.org/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s