Mural kao podsetnik na studentsku borbu

Udruženje KURS obeležilo je Dan studenata muralom Borba znanje jednakost, u sećanju na borbe za bolji materijalni i društveni položaj koje su studenti Beogradskog univerziteta vodili između dva svetska rata. Oni tako ističu da murali imaju ne samo dekorativnu već i kritičku i edukativnu dimenziju.

kurs mural 4

Suočeni s činjenicom da u Beogradu gotovo i ne postoje murali koji predstavljaju razvoj radničkih, studentskih i antifašističkih borbi, članovi i članice udruženja KURS želeli su na kreativan način da privuku pažnju Beograđana na smisao studentskih protesta od 4. aprila 1936. godine, u kojima je tragično nastradao student Žarko Marinović. Naglašavajući paralele između tadašnjeg lošeg položaja studenata i današnjih problema visokog obrazovanja, umetnici i umetnice angažovani na ovom projektu žele da kritički promisle savremenu društvenu situaciju i motivišu studente na aktivnije političko delovanje.

U samoj izradi skice, KURS se koristio arhivskom građom i istorijskim činjenicama. Kompozicija murala urađena je po uzoru na naslovnu stranu lista „Mladi radnik“ iz 1923. godine, a središnji deo murala zauzimaju stihovi Branka Miljkovića iz pesme „Poeziju će svi pisati“.

Pored predstavljanja murala, organizovane su i tribine na temu savremenih studentskih borbi za jednakost u obrazovanju, kao i projekcija kratkometražnog filma O solidarnosti Kontekst kolektiva, koji prikazuje zaboravljene studentske borbe na Beogradskom i Zagrebačkom univerzitetu u prvoj polovini 20. veka.

Udruženje „Kreativno usmereno rešavanje situacije“ (KURS) osnovala je grupa mladih umetnika-aktivista 2010. godine u Beogradu. Ciljevi udruženja su promovisanje kritičkih umetničkih praksi, poboljšanje uslova kulturne i umetničke produkcije, proučavanje javnog prostora i delovanja umetnika u javnom prostoru.

http://www.udruzenjekurs.org/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s