Evropska nagrada Teu Celakoskom

Nagrada „Princess Margriet“, koju dodeljuje European Cultural Foundation (ECF) za ovu godinu pripala je hrvatskom umetniku i aktivisti Teodoru Celakoskom i italijanskoj umetničkoj grupi „Teatro Valle Occupato“. Ceremonija je održana u BOZAR centru lepih umetnosti u Briselu.

Teodor Celakoski1

U saopštenju žirija navodi se da su Teodor Celakoski i Teatro Valle Occupato ponudili dva primera kako se stvara prostor za javna kulturna dobra (cultural commons), zasnovana na pretpostavci da je kultura ‒ slično životnoj sredini, zdravlju i obrazovanju ‒ resurs i pravo koje nije ni u čijem u vlasništvu, već je svima dostupno. Umetnička grupa „Teatro Valle Occupato“ spasila je najstarije italijansko pozorište (Teatro Valle u Rimu) od privatizacije i neizvesne budućnosti tako što ga je 2011. godine zauzela i pretvorila u jedan od najživljih evropskih kulturnih prostora. Prema rečima članice žirija Rane Zincir Celal, kolektivni oblici delovanja koji počivaju na podeli odgovornosti predstavljaju inovativni model u mnogim sferama, ne samo u kulturi, i zbog toga se moraju podržati.

Vođen idejom da kultura može biti sredstvo preobražavanja društva, Teodor Celakoski je okupio i pokrenuo širok raspon građana da bi istražio nove oblike javnog zagovaranja. Među brojnim inicijativama je Multimedijalni institut s kulturnim centrom MaMa, čiji je naglasak na digitalnoj kulturi, ljudskim pravima i kritičkoj teoriji, zajednička platforma Clubture, koja povezuje organizacije nezavisne kulture u Hrvatskoj, te savez građana pod nazivom „Pravo na grad“, koji se bori protiv privatizacije gradskih javnih dobara. Žiri je video Celakoskog kao ključnu figuru u oblikovanju nezavisne kulturne scene Hrvatske i pohvalio ga je za njegovu predanost izgradnji istinskih demokratskih procesa.

Posle dodele nagrade usledio je niz panela u Zagrebu, na kojima je bilo reči o mogućnostima da se kulturna dobra osvoje i učine javnima. Na tim panelima su učestvovale i poznate hrvatske aktivističke grupe kao što su Macao, SALE Docs, Srđ je naš!, Volim Pulu i druge. Paneli i prezentacije preispitivali su i uticaj politike štednje na polju kulture, kao i različite oblike protesta i platformi koje polazeći iz polja kulture utiču na kritično promišljanje građanske i kulturne solidarnosti. Kako je ekonomska kriza dovela do smanjenja javne potrošnje u mnogim zemljama, građani i kolektivi moraju sami da stvore alternativu neoliberalnom načinu razmišljanja ‒ smatraju učesnici panela.

 

https://www.youtube.com/watch?v=jcImwIHns-U&list=UUu9B-S22jqdSJ4JHyvsuehw&feature=share&index=2

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s