Društvena kritika u formi kabarea

Predstava Makedonskog narodnog teatra iz Skoplja ,,Uspon i pad kabarea”, prema autorskoj zamisli i u režiji Vladimira Milčina, temelji se na tekstovima različitih autora, od Artura Šniclera do Danila Harmsa. Predstava govori o tegobnoj makedonskoj stvarnosti, obrađujući temu kroz istoriju kabarea.

Uspon i pad kabarea2

Prostor dramatičnih društvenih potresa – današnju Makedoniju, redatelj Milčin vidi kao kabare, u kom je istorija čovečanstva predstavljena kao sveopšta istorija laži i prevare.

Pozorišni kritičar Radio Beograda, Goran Cvetković, Uspon i pad kabarea naziva otelotvorenjem prave pozorišne magije, i to ne one koja nas očara i natera da obamremo u emocijama, nego one koja nas probudi i osvesti, tako da zaista sagledamo svet u svim njegovim turbulentnim preokretima. ,,Imao sam veliko zadovoljstvo da gledam jednu grandioznu predstavu”, ističe Goran Cvetković, ,,koja u sebi sadrži onu stvaralačku energiju koja se sklapa dugi niz godina – u autorima, u društvu, u poeziji, u politici, u istoriji svakodnevnih jada, u tragediji i ironiji opstanka, u kritici i u potrebi da se pobedi krš i krah, dnevne opsednutosti trkom za moći i vulgarnom otimačinom… Sam naslov – na prvi pogled lako razumljiv, već na drugi pogled postaje enigma! Jer – kabare je žanr olakšanja i, naravno – žanr kritičke oštrice, svakodnevne i lokalne mreže odnosa moći i prevare. A pojam uspona i pada, koji se kao proces lako vezuje za Brehtove epske komade, takođe oslonjene na kabaretski duh, kao popularan i moćan u direktnoj komunikaciji, obezbeđuje ovom naslovu ubitačni paradoks i uvodi publiku u svet kritičkog preispitivanja– igrom, pesmom, skečevima i namernim poetskim iskliznućima– songovima i gorkim oštricama sarkastičnih rezova…”

Uspon i pad kabarea1

Bojan Munjin se, pak, u hrvatskim Novostima osvrće na završetak predstave, u kom se predstavlja novo mesto za zabavu, zloslutno nazvano Kabare Dahau: ,,Politička situacija u Makedoniji zasigurno nije ista kao u Evropi 1930-ih, premda je svakome jasno da današnja nacionalistička desnica posvuda na Starom kontinentu sve snažnije kuca na vrata. Što mogu učiniti makedonsko civilno društvo, nevladine organizacije, mediji i rafinirani intelektualci…? Vrijednost Milčinove predstave upravo je u kritičkoj poruci upućenoj njima, koji iznad toga betonskog naleta nacionalnih simbola moraju vidjeti opasne političke silnice koje ne idu u smjeru prosperiteta, nego srljaju prema novim podjelama i etničkom nasilju.”

Scenograf predstave je Krsto Džidrov, kostimografkinja Marija Pupučevska, a kompozitor Marjan Nećak. U predstavi igraju Saška Koceva, Toni Mihajlovski, Sofija Nasevska, Slaviša Kajevski, Ana Stojanovska, Emil Ruben i drugi.

http://mnt.mk/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s