TekstUra ‒ časopis za revoluciju u školi!

TekstUra je časopis za književnost u školi koji uređuje grupa posvećenih profesora književnosti iz Srbije i regiona, a objavljuje Grupa 484. Časopis je namenjen nastavnicima, stručnim saradnicima i bibliotekarima koje zanima uloga književnosti u moralnom razvoju mladih, a distribuira se besplatno.

tekstura

TekstUra se zanima za književnost kao polje afirmisanja opštih ljudskih vrednosti, ali i za književnost kao sredstvo indoktrinacije i polje mnogih zloupotreba. U svakom broju TekstUra preporučuje pažnji čitalaca i tekstove autora susednih zemalja, pre svega savremenu književnu produkciju na jezicima balkanskih naroda koja ima kapacitet za univerzalne obrazovne ciljeve – estetske, etičke i saznajne. Dosad je u časopisu predstavljen izbor iz savremene hrvatske, makedonske, bugarske, mađarske i bosanskohercegovačke književnosti.

Koncepcija časopisa posebno je otvorena za tekstove koji duhovitošću razbijaju stereotipe o dosadnim knjigama i lošim drugima, kao i za tekstove koji su mogli da nastanu i na drugom mestu, čime pokazuju da su predrasude prema određenim nacijama ili etničkim grupama posledica neznanja, neiskustva i pogrešnih verovanja.

U dosadašnjim brojevima TekstUre mogu se naći rеpоrtаže о srpskој gimnаziјi u Budimpеšti i dvojezičnoj hrvatsko-srpskoj gimnaziji u Vukovaru, najzanimljivija predavanja s festivala „Na pola puta“ u Užicu, nоvе i drugаčiје intеrprеtаciје kanonskih tekstova srpske i drugih književnosti zemalja bivše Jugoslavije, konkretni primeri nacionalističke indoktrinacije u udžbenicima iz čitavog regiona, kao i tеkstоvi kојimа је cilј dа prеispitајu nаstаvu knjižеvnоsti u srеdnjој škоli, i ukažu nа rаskоrаk izmеđu zvаničnо pоstаvlјеnih cilјеvа i оnоgа štо sе događa u praksi. Jedan od dugoročnih ciljeva časopisa jeste zalaganje za suštinske promene u nаstаvi knjižеvnоsti.

Vizuelni identitet svakog broja posvećen je jednom društveno angažovanom umetniku, a između ostalih dosad su predstavljeni Alem Ćurin, Pravdoljub Ivanov, Andrej Đerković, Mileta Prodanović i Asim Đelilović. Redovni saradnik je i ilustrator i karikaturista Bob Živković.

Urednici TekstUre su Zagorka Aksentijević iz Grupe 484, i profesorski dvojac koji uređuje regionalni književni festival „Na pola puta“ u Užicu: profesorka književnosti u Užičkoj gimnaziji Ružica Marjanović i docent na Odsjeku za književnosti naroda BiH na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Nenad Veličković.

Prvi broj TekstUre objavljen je 2011. godine, a svi brojevi postavljeni su i na internet stranicu Grupe 484, odakle se mogu slobodno preuzeti:

http://www.grupa484.org.rs/publikacije/mi-i-oni-drugi/tekstura

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s