Raskid Protokola između Ministarstva kulture Srbije i nezavisne scene

Samo dva dana nakon što je Asocijacija nezavisne kulturne scene Srbije pozdravila prve poteze Ministarstva kulture i informisanja Srbije koji se odnose na ozdravljenje urušenih institucija kulture, uspostavljanje transparentnosti njihovog rada i departizaciju, iz istog Ministarstva je stiglo neočekivano i krajnje konfuzno pismo u kom se bez pravog objašnjenja raskida Protokol o saradnji sa Asocijacijom NKSS.

Tvrdeći da polazi od “istinske opredeljenosti ka transparentnoj izgradnji institucija kulture na načelima profesionalizma”, Ministarstvo raskida Protokol sa 91 neprofitnom organizacijom civilnog društva iz 22 grada širom Srbije, potpisan januara 2011. godine. Da podsetimo, ovaj Protokol nije bio ni na koji način obavezujuć, niti je potpisnicima nametao bilo kakve obaveze, niti je garantovao bilo kakve povlastice, a s druge strane je predstavljao prvi i teško izboreni korak ka uspostavljanju struktuisanog dijaloga između nezavisnog sektora u kulturi i nadležnog Ministarstva.

kultura_u_protestu_NKSS_1

Na koji način takvo delovanje Ministarstva doprinosi “intenziviranju sveopšteg napora ka konačnom fokusiranju doprinosa svih poslenika u kulturi ka izradi Strategije razvoja kulture” – sasvim je nejasno, kao i pitanje zašto bi saradnja sa asocijacijom nezavisnih institucija kulture ugrožavala veću prisutnost sličnih organizacija “u svoj svojoj raznolikosti”, kao što se sugeriše u dopisu. Upravo suprotno, bilo bi za očekivati da se kroz prisniju komunikaciju sa NKSS državne institucije senzibilizuju da lakše prepoznaju kvalitet i na ostatku nezavisne scene.  Još manje smisla ima tvrdnja da će “činjenica da da se radi o organizacijama u kojima se ozbiljno promišljaju problemi kulture u raznim dimenzijama” doprineti da “upravo i ove organizacije budu uključene u dalje promišljanje i implementaciju kulturne politike Republike Srbije”.

Upravni odbor Asocijacije NKSS je odgovorio javnim pismom u kom je ukazao na brojne nedoslednosti i problematične izjave sadržane u dopisu Ministarstva, sa posebnim osvrtom na očekivanje da vaninstitucionalni akteri u kulturi učestvuju u izgradnji institucija, iskazano u zalaganju za „širi pristup nevladinog sektora prema doprinosu u izgradnji institucija kulture“. Pojašnjavajući ulogu nezavisne kulturne scene, NKSS navodi: “Uloga civilnog sektora u kulturi nije izgradnja institucija, već doprinos ostvarivanju ciljeva iz člana 6. Zakona o kulturi, i to u svojstvu ravnopravnog aktera kulturnog razvoja.” U pismu NKSS ističe se i da Protokol o saradnji nije dokument koji finansijski obavezuje Ministarstvo prema Asocijaciji, već upravo kanal za učešće većeg broja predstavnika civilnog sektora u kreiranju strategije razvoja kulture.

Na otvoreno pismo Asocijacije NKSS za sada nije stigao odgovor iz Ministarstva.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s