APEL ZA ODBRANU DOSTOJANSTVA I PRAVA NA RAD SAKUPLJAČA SEKUNDARNIH SIROVINA

U Novom Sadu, Beogradu, Srbiji, 22. juna 2017.

Mi, dole potpisane organizacije i udruženja, najoštrije osuđujemo angažovanje privatnih preduzeća, od strane Javnog komunalno preduzeća „Čistoća“ , na poslovima fizičkog obezbeđivanja komunalnih kontejnera za smeće u Novom Sadu.

Ova mera usmerena je na sprečavanje neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina da sakupljaju reciklabilni otpad iz komunalnih kontejnera na teritoriji Novog Sada, čime ekonomski najranjiviji članovi i članice našeg društva obezbeđuju osnovnu egzistenciju za sebe i svoje porodice. U borbi za goli opstanak, u Srbiji 30.000 neformalnih sakupljača obavlja društveno koristan posao sakupljanja otpada za reciklažu i odgovorno tvrdimo da je najveći  napredak u ovoj oblasti Republika Srbija ostvarila zahvaljujući njihovom radu.

Prema podacima Srpske asocijacije reciklera ambalažnog otpada preko 80% količina koje recikliraju domaće fabrike za reciklažu PET boca dolazi od neformalnih sakupljača, dok javna komunalna preduzeća sakupe samo 1% otpadnog starog papira koji se reciklira u Srbiji. Ova statistika najbolje pokazuje stanje u oblasti upravljanja otpadom i u kojoj meri su lokalne samouprave, komunalna preduzeća, nadležna Ministarstva, kompanije dužne da primenom načela „zagađivač plaća“ i obezbede ulaganja u sistem za odvojeno sakupljanje otpada za reciklažu, zakazale u primeni ekoloških zakona i strategija donetih još 2009. godine.

Bez obzira na činjenicu da je Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o komunalnim delatnostima definisano da vlasništvo nad komunalnim otpadom odloženim u namenske kontejnere pripada javno komunalnom preduzeću, ovaj čin je atak na zdrav razum građana Novog Sada i Srbije i sa stanovišta humanosti predstavlja beskrupulozno kršenje ljudskih prava, a sa stanovišta ekonomije nerazumnu odluku da građani i građanke javnim novcem plaćaju privatnoj kompaniji uslugu sumnjive svrhe.

Upozoravamo da 70% sakupljača čine pripadnice i pripadnici romske nacionalne manjine, kojima je usled velike stope nezaposlenosti, loših uslova života i etničkih predrasuda otežano da nađu zaposlenje u zajednici u kojoj žive, čime im je ugroženo osnovno ljudsko pravo, zagarantovano Ustavom u članu 60 – pravo na rad.

Solidarno iskazujemo podršku ljudima koji nisu u mogućnosti da na drugačiji način prehrane svoje porodice i uključe se u legalne tokove rada i koji ne ostavaruju ni minimum radnih prava. Smatramo da je njihov rad legitiman i društveno koristan, i stoga mora u svim aspektima postati legalan. Sakupljači sakupljajući otpad za reciklažu deluju za dobrobit svoje zajednice, prehranjuju svoje porodice, troše zarađen novac u komšijskim radnjama, plaćaju struju, vodu, školovanje svoje dece, učestvuju u ekonomskom oporavku svoje zemlje. U ovom trenutku sakupljači predstavljaju zamajac cirkularne ekonomije u Srbiji obezbeđujući stvaranje nove vrednosti iz otpada i umanjujući neospornu štetu koju čini njegovo odlaganje u životnu sredinu.

Apelujemo na nadležne organe na lokalnom i republičkom nivou da uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u Srbiji mora biti zasnovano na principima ekološke, socijalne i ekonomske održivosti, zaštite životne sredine i “Povelje o Zemlji” kao deklaraciji o osnovnim društvenim principima napretka čovečanstva u 21. veku.

Nagomilani problemi u prikupljanju i odlaganju otpada u Novom Sadu, ali i šire, moraju biti rešenim efikasnim radom svih nadležnih službi, komunalne policije i komunalnih preduzeća koji imaju sva potrebna ovlašćenja i kroz dijalog sa svim učesnicima u procesu prikupljanja sekundarnih sirovina, kako bi se obezbedilo poštovanje ljudskih prava i našlo alternativno, legalno i stabilno rešenje za zaposlenje neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina.

Upozoravamo da prenos ovlašćenja na privatne agencije za usluge fizičkog obezbeđenja i davanje slobode da procenjuju ko je “sumnjivo lice” i prava da mu ograniče slobodu kretanja, daleko prevazilazi do sada poznatu praksu i ostavlja ogromnu mogućnost za zloupotrebu i diskriminaciju.

Imajući u vidu sve iznete argumente koji govore u prilog velikom značaju sakupljača za reciklažni sektor, životnu sredinu i zajednicu uopšte, smatramo da pitanje njihovog položaja unutar sistema za upravljanje komunalnim otpadom nije puko “tehničko pitanje” koje se tiče samo JKP “Gradska Čistoća Novi Sad”, već je važno političko pitanje. Stoga pozivamo Vladu Republike Srbije i nadležna Ministarstva da prepoznaju interes svih građana i građanki Države Srbije da grade svoju budućnost na principima solidarne i cirkularne ekonomije i da pokrenu proces inkluzije neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina, jer smo kao društvo odgovorni da obezbedimo zdravu i sigurnu budućnost kako njihovoj, tako i našoj deci.

Potpisnici apela:

Republički sindikat sakupljača sekundarnih sirovina
Srpska asocijacija reciklera ambalažnog otpada
Inženjeri zaštite životne sredine
Građanske inicijative
UG Bajsologija
Magazin LICEULICE
Smart kolektiv
Roma Koperativa, Niš
Udruženje romskih studenata/ Ћидипе е Рромане Студентоненго
Mladi istraživači Srbije
Inicijativa za demokratske tranzicije
Društvo mladih istraživača, Bor
Ekološki pokret “Bela breza” Kruševac
OKZ Roma Romanipen
NVO Porečje – Vučje
Dobri ljudi, Valjevo
Ekološki pokret “Moravski orašak” Trstenik
Zrenjaninska omladinska razvojna organizacija – ZORO
Levi samit Srbije:
PARISS, Kragujevac, Jagodina i Sjenica
UG Solidarnost, Subotica
Centar za politike emancipacije, Beograd
Kontekst kolektiv, Beograd
Forum Roma Srbije
STRIKE, Novi Sad
Društveni centar Oktobar, Beograd
Zrenjaninski Socijalni Forum, Zrenjanin
Zelena omladina Srbije
ŽINDOK
Udruženje za radna prava žena „Roza“, Zrenjanin

sakupljac

 

Liceulice u akciji!

U staroj-novoj rubrici „Liceulice u akciji“ čitajte o svemu zanimljivom što nam se dešavalo poslednjih meseci, nekim ohrabrujućim porukama iz sveta biznisa, podršci koja nam je stizala sa raznih strana, kao i o radnoj poseti Mančesteru i praktičnim poukama koje će prerasti u nove programe za prodavce.

*  Korporativna društvena odgovornost je veoma važna za vreme u kom živimo, koje često postavlja ogromne barijere između ljudi, bilo po ekonomskoj, klasnoj, religijskoj ili nekoj drugoj osnovi. Tako je firma Zuhlke Engineering, na inicijativu svog zaposlenog, Ognjena Kurtića, kupila 35 majica iz naše aktivističke kolekcije Štenderaj, i umesto klasičnog tim-bildinga, izvela dvadeset petoro zaposlenih na ulicu, kako bi se, zajedno sa našim prodavcima, okušali u prodaji magazina Liceulice. Evo odličnog primera kako na neuobičajen način i vaša firma može da se uključi i podrži naše prodavce i programe namenjene njima.

*  Posle dužeg vremena, dobili smo poziv za saradnju i od jedne državne institucije. Naime, Gradski zavod za javno zdravlje nas je zvao da prodajemo magazin na njihovoj manifestaciji “Dan zdravih gradova”, koja je održana na Adi Ciganliji.

*  Radio emisija Liceulice FM u prvoj junskoj emisiji bavila se pravima radnika i dualnim obrazovanjem, kroz razgovor sa Mariom Reljanovićem, profesorom prava na univerzitetu Union, kao i izmenama u krivičnom zakonu koji se tiče polnog uznemiravanja, o čemu su govorile aktivistkinje BeFem-a. Krajem maja ugostili smo Vuka Vučkovića, filozofa i našeg stalnog saradnika u radu s prodavcima, i prodavačicu Svetlanu Petrović. U devetom izdanju emisije sa glumcem Branislavom Trifunovićem razgovarali smo o aktivizmu u umetnosti, dok se osma emisija bavila slobodom medija, angažovanim i odgovornim novinarstvom, kroz razgovor sa Stefanom Veselinovićem, novinarem VICE-a. Ove i sve ostale emisije Liceulice FM možete poslušati na našem mixcloud profilu.

* Naš koordinator za distribuciju i marketing Marko Tomašević bio je na praksi u Mančesteru, u jednom od najslavnijih uličnih magazina na svetu redakciji magazina, Big Issue North, gde se upoznao sa mnogim inovativnim pristupima distribuciji. Kao rezultat te saradnje, u planu je implementiranje nekoliko novih programa, koji neće biti vezani samo za napredak u prodaji, već i za rešavanje privatnih problema prodavaca.

* Pokrenuli smo novi newsletter o pravima osoba sa mentalnim invaliditetom, koji će omogućiti podizanje svesti i inicirati širu društvenu debatu. Newsletter radimo u saradnji sa Inicijativom za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S), a da biste se prijavili, pošaljite mejl na adresu poslovnasposobnost@gmail.com.

* Redovno šaljemo i ostala četiri newslettera: AktivArt o aktivističkoj umetnosti na postjugoslovenskom kulturnom prostoru, englesku verziju newslettera Na delu, kao i newsletter o socijalnom preduzetništvu u saradnji sa SENS mrežom (za sva tri možete se prijaviti preko mejla redakcija@liceulice.org), kao i newsletter koji pokriva najvažnije događaje iz oblasti azila u Srbiji, u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava (prijavite se mejlom na adresu bgcentarzaljudskaprava@gmail.com).

* Naši prodavci su učestvovali u organizovanim prodajama u kompanijama Metro Cash and Carry i Adecco Srbija, hotelu Hajat, nevladinim organizacijama Praxis i Ipsos. Prodavci su tradicionalno bili prisutni i na Supernatural festivalu, festivalu Beldocs, i Pikniku u organizaciji Zaokreta.

* Pretplata kao direktan oblik podrške nam je izuzetno važna, bilo da je individualna ili korporativna. Trenutno imamo 315 pretplatnika, a jedan od najnovijih korporatvnih partnera je i kompanija SKS365, koja se pretplatila na 50 primeraka od svakog broja, i tako omogućila siguran izvor prihoda za Liceulice prodavce.

Prodavačica sa fakultetskom diplomom

Svetlana Petrović je jedna od najvrednijih prodavačica magazina Liceulice, koja je nedavno unapređena u trenera novih prodavaca. Svaki put kada je pitate zašto joj je važno to što prodaje magazin, reći će vam niz svojih ličnih razloga, ali i jedan univerzalni i za čitavo društvo bitan zato što je važno da što više žena radi i bude ekonomski samostalno. Pročitajte deo njene priče, koju je naša stalna saradnica Dragana Nikoletić pripremila za 36. broj magazina.

Ako biste je upitali za životni moto, Svetlana bi rekla – borba i stalno obrazovanje. Nekada je ta borba nežna, kao kada prodaje Liceulice, a mnogo češće teška, s nepredvidivim ishodima. Što se njenog obrazovanja tiče, stekla je diplomu Filozofskog fakulteta u Beogradu, govori nekoliko jezika, piše kratke priče i pesme, a članica je i tri amaterska udruženja pisaca. Svetlanino neformalno obrazovanje zapravo je deo njene neumorne borbe – pohađala je tečaj samoodbrane za žene. I sve vreme je gutala knjige, novine, magazine, zapravo sve što bi joj se našlo pod rukom. Tako je otkrila i naše novine. Zadivljena sadržajem, poželela je da se priključi mreži prodavaca. Napisala je redakciji imejl, i ubrzo počela da radi.

18485901_1564792633554566_7752748180212346508_n

„Nije u pitanju samo novac, premda je i on važan, jer žena treba da bude što nezavisnija. U ovom poslu mi je najbitnija komunikacija“, kaže ona. Priča i kako je pred sam rat pobegla iz Mostara, gde je nekoliko godina radila i shvatila šta znači biti „sama žena u velikom svetu“. Priča o tome kako su je neki zli ljudi napali, kako se odbranila dajući im novce „da spreči telesne povrede“. Priča kako joj prijatelji pomažu da sastavi kraj s krajem (ali i godine staža do penzije), kako se snalazila čisteći stanove i radeći u kuhinji…

Jedino o prodaji magazina Liceulice priča bez zadrške i s osmehom na licu. Ono joj dođe kao kruna sopstvenog iskustva. Kaže kako „nikad ne nastupa agresivno“, što je deo obuke, ali i njenog temperamenta. „Prija mi što ovo nije statičan posao, što mogu da se šetam, obilazim razna mesta, poput Parobroda“. Prijaju joj i periodični sastanci prodavaca, jer joj, kako kaže, nedostaje kolektiv. A najviše joj gode razgovori s mušterijama: kada naleti na strance, za nju nema većeg zadovoljstva.

U susret LICEULICE nedelji

Poslednje nedelje juna, na različitim lokacijama u Beogradu obeležićemo Liceulice nedelju, koja je uvek dobra prilika da bacimo novo svetlo na naše prodavce i na rad samog fonda. I ovaj put biće raznovrsnih programa, od poznatih ličnosti i kompanija koje će se pridružiti prodavcima na ulici, preko tribine povodom novog broja, do centralne proslave u neformalnom Kulturnom centru Kvaka 22, uz kreativno učešće prodavaca u ulozi pesnika i DJ-eva.

Kao i prethodnih godina, u okviru Liceulice nedelje, koja će biti održana od 26. do 30.juna, nastojimo da animiramo što više poznatih ljudi da se jedan dan okušaju kao prodavci, zajedno sa redovnim Liceulice prodavcima, koji će im služiti kao vodiči i pomagači. Direktnom podrškom afirmisanih glumaca/novinara/sportista ili drugih „lica sa ekrana“, doprinosimo smanjivanju stigme prema marginalizovanim grupama, i pokazujemo kako svaki pošten posao dobar i dostojanstven. Ovaj put, prodavcima će se pridružiti glumac Ivan Tomić, koji je nedavno svoju nagradu za najbolji karaoke nastup donirao upravo našem udruženju, aktivistkinje iz Rekonstrukcija ženskog fonda, i drugi.

U okviru Liceulice nedelje organizujemo i tribinu posvećenu pitanjima vezanim za uslove rada danas, što je i tema novog, 37. broja magazina. Tribina će biti održana u baru Kaste, u utorak 27. juna od 19h, a učesnici su Bojana Tamindžija, novinarka portala Mašina, Maja Krek, aktivistkinja društvenog centra Oktobar i Marko Aksentijević, aktivista Ministarstva prostora.

Centralni događaj Liceulice nedelje odigraće se u neformalnom Kulturnom centru Kvaka 22, u četvrtak, 29. juna od 19h. Na njemu ćemo podeliti tradicionalne nagrade za najuspešnije prodavce, predstavićemo novu Štenderaj  kolekciju majica, koje će moći da se kupe po specijalnim cenama, a posebno smo ponosni što ćemo predstaviti naše prodavce u drugom svetlu. Budući da već neko vreme na stranicama magazina objavljujemo poeziju naših prodavaca, među kojima su Nikola Repec, Svetlana Petrović i mnogi drugi, na Liceulice proslavi oni će imati priliku da je čitaju rame uz rame za afirmisanim i cenjenim pesnicima i pesnikinjama. Jedan od naših najpoznatijih prodavaca, Milutin Savić Milutko, još jednom će se oprobati kao DJ zajedno sa Liceulice timom.

Liceulice nedelja biće i odlična prilika da se informišete o svim programima podrške koje nudimo prodavcima, kao i o raznim načinima na koje možete podržati naš rad.

*Pratite naše društvene mreže za nove detalje i svakodnevne informacije o svim akcijama i lokacijama u narednoj nedelji.

LUL-nedelja_page-cover

„Leksikon Tânja Ostojić“ u Beogradu i Rijeci

Izložba „Leksikon Tânja Ostojićdo 31.07. može da se pogleda u Salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, nakon čega se seli u Rijeku. Reč je o dugogodišnjem regionalnom, participativnom istraživačko-umetničkom projektu umetnice Tanje Ostojić, koji uključuje saradnju sa ženama istog imena i prezimena.


Tanje Ostojić koje su uzele učešće u projektu su različitih nacionalnosti, pripadaju različitim generacijama, različitog su stepena obrazovanja, profesija, socijalnog statusa, ali se sve mogu sporazumeti na srpsko-hrvatskom jeziku. Putem personalizovanog sociološkog istraživanja i direktne društvene i kreativne razmene, umetnica Tanja Ostojić kreira mape koje dokumentuju ratne, posleratne i ekonomske migracije, te teme identiteta i roda, kao i pristupa edukaciji i uslovima zaposlenja i privređivanja ovih tridesetak imenjakinja.

Na izložbi je prikazan deo arhive istraživanja, radovi nastali u kreativnim radionicama, kao i foto i video dokumentacija susreta. Radovi u terakoti nastali su na Simpozijumu TERRA u Kikindi, a radovi u tehnici dokumentarnog veza na radionicama u Beogradu, Banjaluci i Zagrebu, u saradnji sa beogradskom umetnicom Vahidom Ramujkić. Dokumentarni vez je tehnika dokumentovanja društvene stvarnosti koja koristi prednosti tradicionalne tehnike veza, kao što je na primer sporost izrade, da bi otvorila prostor i platformu za dijalog, razmenu ideja i stavova. U okviru ovog projekta, umetnice Tanja Ostojić i Vahida Ramujkić sa grupom imenjakina Tanje Ostojić realizovale su tapiseriju velikog formata. Kroz zajednički rad na tapiseriji postavilo se tako pitanje identiteta i pozicije žena u današnjim društvima, i promišljala se njihova pozicija u procesu rada.

11212_big
Nakon Beograda izložba će se preseliti u Atelje MMSU Rijeka (od 10.8. do 7.9.) gde se planira održavanje još jedne kreativne radionice.  U pripremi je i istoimena knjiga u izdanju LADA -Live Arts Development Agency London i MSU Beograd.
Tanja Ostojić (Užice, 1972) je performans i interdisciplinarna umetnica nastanjena u Berlinu. Najčšće deluje iz perspektive žene migrantkinje, dok političko pozicioniranje, humor i integracija gledalaca definišu njen pristup radu.